اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

آیات و روایات درباره بلدرچین

طعام بني اسرائيل
در قرآن در سه مورد نام منّ آمده است و در هر سه آيه با كلمه ي سلوي (بلدرچين) همراه است. اين آيات به روشني دلالت دارد بر اين كه خوراكي شامل ئيدراتهاي كربن شيرين (منّ) و ماده اي پروتئيني و چرب (سلوي) براي بني اسرائيل نازل مي شد كه برنامه غذايي متوازني بود. در غير اين صورت صدها هزار بني اسرائيلي نمي توانستند تنها با خوردن منّ شيرين مدت چهل سال (1491-1451ق.م.) به زندگي ادامه دهند. اشاره ي قرآن به «سايه ي ابرها» در سوره اعراف و طه بسيار مهم و پر معني است. اين دلالت دارد كه ميليونها درختي كه در چنين مقياس وسيعي براي اين همه مردم ، منّ فراهم مي كرد سايه دار نبود. و خداوندِ متعال ابرها را سايبان آنان قرار داد تا از آفتاب سوزان در امان باشند. لازم است متذكر شويم كه «الحاج» يا خارشتر بوته اي كوچك است و نمي تواند بر آدمي سايه افكند. گزانگبين نيز درختي است كوچك با برگهايي ريز و فشرده كه مناسب اين منظور نيست. از اين رو اگر چه اين درختان در نواحي سينا بسيار زياد بود اما سايباني مناسب براي بني اسرائيل در دوران سرگرداني شان نبود. اگر چه اين درختان به طور اعمّ و خارشتر به طور اخصّ، پناهگاه مناسبي بود براي توليد و پرورش پرندگان يعني سلوي (بلدرچين) كه بني اسرائيل بسادگي به آن دسترسي داشتند.
گياهان در قرآن ، دكتر محمد اقتدار حسين فاروقي ، ترجمه احمد نمائي .
……………………………………………………….
اشارات قرآني
(بقره / 57
و ابر را سايبانتان گردانيديم و برايتان مَنّ و سلوي فرستاديم. بخوريد از اين چيزهاي پاكيزه كه شما را روزي داده ايم . آنان بر ما ستم نكردند، بلكه بر خود ستم مي كردند.
(اعراف/ 160
بني اسرائيل را به دوازده سبط تقسيم كرديم. و چون قوم موسي از او آب خواستند به او وحي كرديم كه عصايت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت. و ابر را سايبانشان ساختيم و بر ايشان مَنّ و سَلوي نازل كرديم. بخوريد از اين چيزهاي پاكيزه كه بر شما روزي داده ايم. و آنان به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم مي كردند.
(طه / 81-80
اي بني اسرائيل، شما را از دشمنتان رهانيديم و با شما در جانب راست كوه طور وعده نهاديم و برايتان مَنّ و سلوي نازل كرديم. از چيزهاي پاكيزه كه شما را روزي داده ايم بخوريد و از حد مگذرانيدش تا مبادا خشم من به شما رسد، كه هر كس كه خشم من به او برسد، در آتش افتد.
……………………………………………………
در طب سنتي اسلام، خواص گوناگوني به بلدرچين نسبت داده اند، مثلاً به عقيده عبدالملک بن زهر اندلسي (قرن ?) ” گوشت بلدرچين خوشمزه و خوش طعم است که هم براي افراد سالم و هم براي بيماران سودمند مي باشد؛ سنگ (کليه و مثانه) را خرد مي کند و مفيد است. ” و نيز به گفته انطاکي ” گوشت بلدرچين مغذي است و بدن را فربه مي سازد. ”

نظر دهيد

LOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepy